Tài khoản: Mật khẩu:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (05/10/2016 09:04:04)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 09/05/2016
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Trích yếu: Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016
 
File đính kèm: thong bao ket luan giao ban t5.2016 (2) (1).pdf;

Nội dung công văn:

Các tin đưa tiếp theo:
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (03/10/2016 21:00:50)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (11/05/2015 14:19:13)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (10/07/2015 16:07:59)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (09/03/2015 14:42:59)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (06/30/2015 17:18:39)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn