Tài khoản: Mật khẩu:
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (06/07/2014 16:45:26)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 04/06/2014
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Trích yếu: Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/06/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 6/2014
 
File đính kèm: thong bao ket luan giao ban t6-2014.pdf

Nội dung công văn:

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (12/03/2013 19:51:27)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn