Tài khoản: Mật khẩu:
Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh (01/02/2013 16:23:26)
Số hiệu: KH-PHKT; ngày đến: 25/12/2012
Đơn vị ban hành: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Trích yếu: Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh
 
File đính kèm: ke hoach chuyen web tieng anh.doc

 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn